รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี หงส์จารุ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมหัวข้อ ศิลปการใช้เสียงในการฝึกอบรม

รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี หงส์จารุ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญจากกลุ่มงานพัฒนาและการฝึกอบรมการบริการบนเครื่องบิน สังกัดฝ่ายพัฒนาและควบคุมคุณภาพการปฏิบัติการบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ไปเป็นวิทยากรฝึกอบรมหัวข้อ ศิลปการใช้เสียงในการฝึกอบรม เมื่อวันที่ 6  มิถุนายน 2566 เวลา 08:30 น. – 16:30 น. ณ ห้อง 1302 ชั้น 3 อาคาร OPC-A1 ศูนย์ปฏิบัติการการบินไทย สุวรรณภูมิ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง