ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Post Modernism”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา ได้รับเชิญจากคณะพยาบาลศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Post Modernism” ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 – 12:00 น. ผ่านระบบออนไลน์ 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง