อาจารย์ ดร.อารีรัตน์ แพทย์นุเคราะห์ ได้รับเชิญเป็นผู้ช่วยหัวหน้าทีมและสังเกตการณ์ในการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 19

อาจารย์ ดร.อารีรัตน์ แพทย์นุเคราะห์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ไปเป็นผู้ช่วยหัวหน้าทีมและสังเกตการณ์ในการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 19 ในระหว่างวันที่ 7 – 14 สิงหาคม 2566 ณ เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง