ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสถาบันเอเชียศึกษา ไปเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันเอเชียศึกษา ชั้น 7 อาคารประชาธิปก – รำไพพรรณี

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง