รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี หงส์จารุ และรองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการเสวนาวิชาการหัวข้อ การสร้างสรรค์วรรณกรรมสุนทรภู่ สู่ละครเพลง “หัวใจอภัยมณี”

รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี หงส์จารุ ภาควิชาศิลปการละคร และรองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากสภาวัฒนธรรมเขตปทุมวันร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ไปเป็นวิทยากรในการเสวนาวิชาการหัวข้อ การสร้างสรรค์วรรณกรรมสุนทรภู่ สู่ละครเพลง “หัวใจอภัยมณี” เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง