ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ “ไทยศึกษาและทักษะวัฒนธรรมร่วมสมัย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ได้รับเชิญจากภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปเป็นวิทยากรในหัวข้อ “ไทยศึกษาและทักษะวัฒนธรรมร่วมสมัย” ในวันที่ 10 กันยายน 2566 เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง