อาจารย์ ดร.อภิชาติ พงษ์เกษม ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษทำการสอนด้านอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับภาคฟัรดูอีนให้แก่นักเรียนในระดับ ชั้นปีที่ 7 – 10

อาจารย์ ดร.อภิชาติ พงษ์เกษม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอาหรับ ภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากโรงเรียนนูรุ้ลอิสสลาม (สุเหร่าเขียว) ไปเป็นอาจารย์พิเศษทำการสอนด้านอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับภาคฟัรดูอีนให้แก่นักเรียนในระดับ ชั้นปีที่ 7 – 10 ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 09:00 – 16:00 น. ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 – ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนนูรุ้ลอิสสลาม (สุเหร่าเขียว)

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ได้รับเชิญให้ไปปฏิบัติงานต่างประเทศในโครงการศึกษาดูงานและฝึกงานต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เมืองโจวจวง และเมืองจูเจียเจี่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน