รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี หงส์จารุ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในกิจกรรมเพื่อการสื่อสารและการใช้เสียงอย่างสร้างสรรค์แก่สมาชิกชมรมคอรัสของสำนักงาน ก.พ. ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี หงส์จารุ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญจากสำนักงาน ก.พ. ไปเป็นวิทยากรในกิจกรรมเพื่อการสื่อสารและการใช้เสียงอย่างสร้างสรรค์แก่สมาชิกชมรมคอรัสของสำนักงาน ก.พ. ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2567 เดือนละ 2 ครั้ง เวลา 16:30 -18:30 น. ณ สำนักงาน ก.พ.

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง