ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง “เราเรียนรู้อะไรจากประวัติศาสตร์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไป เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง “เราเรียนรู้อะไรจากประวัติศาสตร์” ในวันที่ 2  พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:00 – 12:00 น. ผ่านระบบออนไลน์ 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง