ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิดา ติรณสวัสดิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แอน แรดคลิฟฟ์และงานเขียนกอทิกสตรีในยุคแรกเริ่ม”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิดา ติรณสวัสดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รับเชิญจากสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แอน แรดคลิฟฟ์และงานเขียนกอทิกสตรีในยุคแรกเริ่ม” เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 13:00 – 14:00 น. ผ่านระบบออนไลน์ 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง