อาจารย์ ดร.นาถพร กาญจนภิญโญวงศ์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศสในงาน Français X Opportunites

อาจารย์ ดร.นาถพร กาญจนภิญโญวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ได้รับเชิญจากภาควิชาภาษาฝรั่งเศส วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ไปเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศสในงาน Français X Opportunites ในวันที่ 8 กันยายน 2566  ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง