อาจารย์ ดร.ประโลม บุญรัศมี ได้รับเชิญเป็นผู้สอนรายวิชา 0295110 ไวน์ศึกษา Wine Education ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 ในหัวข้อ “Wine and Culture”

อาจารย์ ดร.ประโลม บุญรัศมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาโปรตุเกส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากศูนย์การศึกษาทั่วไป ไปเป็นผู้สอนรายวิชา 0295110 ไวน์ศึกษา Wine Education ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 ในหัวข้อ “Wine and Culture” ในวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ ห้อง 302 ตึก 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์  

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง