อาจารย์ ดร.วณิชชา กาญจโนภาส ได้รับเชิญเป็นวิทยากรสอนรายวิชา 0295110 ไวน์ศึกษา Wine Education ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 ในหัวข้อ “Wine Language ภาษาของไวน์”

อาจารย์ ดร.วณิชชา กาญจโนภาส อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากศูนย์การศึกษาทั่วไป ไปเป็นวิทยากรสอนรายวิชา 0295110 ไวน์ศึกษา Wine Education ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 ในหัวข้อ “Wine Language ภาษาของไวน์” เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ ห้อง 302 ตึก 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์  

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง