ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในหัวข้อ “อารยธรรมเปอร์เซียและอารยธรรมตะวันออกกลาง”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ไปเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในหัวข้อ “อารยธรรมเปอร์เซียและอารยธรรมตะวันออกกลาง” ในวันที่ 24 ตุลาคม 2566  และบรรยายในหัวข้อ “อารยธรรมอิสลาม” ในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา  08:30 -11:30 น. ณ อาคารสิริวิทยา ห้อง 128 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง