อาจารย์ ดร.พิมพ์มนัส วิบุลศิลป์ ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในหัวข้อ “อารยธรรมอินเดีย”

อาจารย์ ดร.พิมพ์มนัส วิบุลศิลป์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ไปเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในหัวข้อ “อารยธรรมอินเดีย” ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566  เวลา  08:30 -11:30 น. ณ อาคารสิริวิทยา ห้อง 128  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง