รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “พืชลาตินอเมริกาสู่ครัวไทย”

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “พืชลาตินอเมริกาสู่ครัวไทย” ในวันที่ 7 ตุลาคม 2566 เวลา  09:00 -12:00 น. ณ ห้อง HU 1103  อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง