ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญจากโรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ ไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา” ในวันที่ 17 และวันที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 09:30 – 11:00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 7 อาคารพิทักสุนทร

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง