อาจารย์ ดร.อนิมมาล เล็กสวัสดิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การบริการด้านสาธารณสุขในประเทศสเปน : Experiencias en la atencion primaria de salud”

อาจารย์ ดร.อนิมมาล เล็กสวัสดิ์ อาจารย์ประจำศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ ได้รับเชิญจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การบริการด้านสาธารณสุขในประเทศสเปน : Experiencias en la atencion primaria de salud” เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 17:00 – 19:00 น. ผ่านระบบออนไลน์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ได้รับเชิญให้ไปปฏิบัติงานต่างประเทศในโครงการศึกษาดูงานและฝึกงานต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เมืองโจวจวง และเมืองจูเจียเจี่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน