ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบพงศ์ ช้างบุญชู ได้รับเชิญเป็นผู้สอนวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบพงศ์ ช้างบุญชู อาจารย์ประจำภาควิชาตะวันออก สาขาวิชาภาษาจีน ได้รับเชิญจากสถาบันศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ไปเป็นผู้สอนวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม – 24 พฤศจิกายน 2566  

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ได้รับเชิญให้ไปปฏิบัติงานต่างประเทศในโครงการศึกษาดูงานและฝึกงานต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เมืองโจวจวง และเมืองจูเจียเจี่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน