อาจารย์ Hidehiro Kobayashi ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในกิจกรรม Japanese Traditional Flower Arrangement Workshop

อาจารย์ Hidehiro Kobayashi อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากภาควิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ไปเป็นวิทยากรในกิจกรรม Japanese Traditional Flower Arrangement Workshop ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:30 – 16:30 น. ณ ห้อง 19-1004 อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 19) ชั้น 10 มหาวิทยาลัยสยาม 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ได้รับเชิญให้ไปปฏิบัติงานต่างประเทศในโครงการศึกษาดูงานและฝึกงานต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เมืองโจวจวง และเมืองจูเจียเจี่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน