คณาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์เข้าร่วมการประชุม Thai – UK World-class University Consortium: Promoting Cross-Disciplinary Research and Impacting Sustainable Develop Goals (SDGs)

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ อาจารย์ ดร.ชนิตา ดวงยิหวา อาจารย์ ดร.เอกกมล วรรณเมธี อาจารย์ ดร.มัลลิกา สุกิจปาณีนิจ และอาจารย์ ดร.พุทธพร อารีประชากุล อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และบริติส เคานซิล เข้าร่วมการประชุม Thai – UK World-class University Consortium: Promoting Cross-Disciplinary Research and Impacting Sustainable Develop Goals (SDGs)  ระหว่างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง