ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ ไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดในโครงการวิจัย เรื่อง “ลายแทงผ้าไทย สืบสานภูมิปัญญาผ้าทอท้องถิ่นสู่การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับเชิญจากสถาบันเอเชียศึกษา ไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดในโครงการวิจัย เรื่อง “ลายแทงผ้าไทย สืบสานภูมิปัญญาผ้าทอท้องถิ่นสู่การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์” ระหว่างวันที่ 1 – 5 ธันวาคม 2566 ณ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดน่าน 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง