ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในงาน “วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2566”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับเชิญจากสภาคณาจารย์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ไปเป็นวิทยากรในงาน “วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2566” ร่วมเสวนาในหัวข้อความมั่นคงด้านสภาพภูมิอากาศ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:30 – 10:30 น. ณ ห้อง 206 และ209 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง