รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรเรื่อง “สภาพสังคมและการเมืองจีนช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรม” 

รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากศูนย์จีนศึกษาและศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปเป็นวิทยากรเรื่อง “สภาพสังคมและการเมืองจีนช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรม” ของการเสวนาความรู้ศาลาจีนศึกษา หัวข้อ “ประวัติศาสตร์การปฏิวัติวัฒนธรรม”  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ ห้องศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง