ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส ได้รับเชิญจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement: PA) ปีงบประมาณ 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement: PA) ปีงบประมาณ 2566 ข้าราชการครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน  2566 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ชั้น 1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง