อาจารย์ ดร.พัชรวิรัล เจริญพัชรพร ได้รับเชิญไปเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในรายวิชา ศศศศ 118 การเมืองโลกร่วมสมัย

อาจารย์ ดร.พัชรวิรัล เจริญพัชรพร อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไปเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในรายวิชา ศศศศ 118 การเมืองโลกร่วมสมัย ภาคการศึกษาที่ 1/2566 ในหัวข้อ “เอเชียใต้ในยุคสงครามเย็น: การสร้างชาติและนโยบายการต่างประเทศ”  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 12:30 – 15:30 น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง