ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ ได้รับเชิญไปเป็นอาจารย์พิเศษ รายวิชาปรัชญาตะวันตกร่วมสมัย และรายวิชาประเด็นคัดสรรเกี่ยวกับปรัชญาตะวันตก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา ได้รับเชิญจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเป็นอาจารย์พิเศษสอน ในรายวิชา 433 211 ปรัชญาตะวันตกร่วมสมัย ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:55 – 16:35 น. และในรายวิชา 433 252 ประเด็นคัดสรรเกี่ยวกับปรัชญาตะวันตก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 16:40 – 18:25 น. ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง