ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษรายวิชามุสลิมในไทย (Muslims in Thailand)  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษรายวิชา 350 225 มุสลิมในไทย (Muslims in Thailand)  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 09:20 – 12:05 น. หัวข้อ “บทบาทมุสลิมสมัยอยุธยา” และในวันที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 09:20 – 12:05 น. หัวข้อ “บทบาทมุสลิมสมัยธนบุรีถึงสมัยรัตนโกสินทร์” ผ่านระบบออนไลน์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง