ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญไปเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำสาระการเรียนรู้ภาษาเกาหลี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไปเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำสาระการเรียนรู้ภาษาเกาหลี ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพมหานคร 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง