ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญา วัฒนกุล ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในหัวข้อ “แพทยานุวัตร (Medicalization) ในสังคมร่วมสมัย” 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญา วัฒนกุล อาจารย์ประจำศูนย์ไทยศึกษา ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรในหัวข้อ “แพทยานุวัตร (Medicalization) ในสังคมร่วมสมัย” เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ ห้อง ศร3-202 ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง