อาจารย์กันตภณ อินทมาตย์ ได้รับเชิญไปเป็นกรรมการการตัดสินการแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส

อาจารย์กันตภณ อินทมาตย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเป็นกรรมการการตัดสินการแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสในโครงการนิทรรศการประจำปี 2567 “Tissons les revês: l’art des maisons de couture françaises” เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง