รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี หงส์จารุ ได้รับเชิญไปเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำบทสงกรานต์ฉบับภาษาต่างประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี หงส์จารุ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการละคร ได้รับเชิญจากกระทรวงวัฒนธรรม ไปเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำบทสงกรานต์ฉบับภาษาต่างประเทศ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 09:30 – 16:30 น. ณ ห้องประชุม 207 ชั้น 2 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง