อาจารย์ ดร.จิรัฏฐ์ เฉลิมแสนยากร ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในหัวข้อ “โรมานซ์ทะเลทรายในฐานะปรากฏการณ์วรรณกรรม” 

อาจารย์ ดร.จิรัฏฐ์ เฉลิมแสนยากร อาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรในหัวข้อ “โรมานซ์ทะเลทรายในฐานะปรากฏการณ์วรรณกรรม” เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 13:00 – 16:00น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง