ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนกร แก้ววิภาส ได้รับเชิญไปเป็นกรรมการตัดสินให้คะแนนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ภาษาเยอรมัน) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนกร แก้ววิภาส อาจารย์ประจำสาขาวิชาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเยอรมัน ไปเป็นกรรมการตัดสินให้คะแนนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ภาษาเยอรมัน) เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 08:00 – 16:30 น. ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง