ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภนันทน์ มนต์คงธรรม ได้รับเชิญไปเป็นกรรมการสัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภนันทน์ มนต์คงธรรม อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รับเชิญจากฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ ไปเป็นกรรมการสัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง