รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ ได้รับเชิญไปเข้าร่วมประชุม “Kick-off Meeting to discuss possible tools and needs for Thailand” ภายใต้โครงการ “Building the Pan-Asia Partnership for Geospatial Air Pollution Information” (PAPGAPI) 

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน): สทอภ. และ United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) ไปเข้าร่วมประชุม “Kick-off Meeting to discuss possible tools and needs for Thailand” ภายใต้โครงการ “Building the Pan-Asia Partnership for Geospatial Air Pollution Information” (PAPGAPI) เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง