อาจารย์ ดร.อาทิตย์ เจียมรัตตัญญู ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในวิชาการศึกษาสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Modern Education in Southeast Asia)

อาจารย์ ดร.อาทิตย์ เจียมรัตตัญญู อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในวิชาการศึกษาสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Modern Education in Southeast Asia) ในหัวข้อ “การศึกษาสมัยใหม่ในฟิลิปปินส์”  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 11:00 – 14:00 น. ณ ห้อง สค.4-503 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง