อาจารย์ อิสริยา พาที ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในกิจกรรมติวสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK I)

อาจารย์ อิสริยา พาที อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากโรงเรียนบางบัวทอง ไปเป็นวิทยากรในกิจกรรมติวสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK I) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 12:30 – 15:30 น. ณ ห้องประชุมธัชยาลัย โรงเรียนบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง