ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญไปเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมเพื่อผลิตผู้สอนภาษาเกาหลีชาวไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย (KEC) ไปเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมเพื่อผลิตผู้สอนภาษาเกาหลีชาวไทย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:00 – 14:00 น. ผ่านระบบออนไลน์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ได้รับเชิญให้ไปปฏิบัติงานต่างประเทศในโครงการศึกษาดูงานและฝึกงานต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เมืองโจวจวง และเมืองจูเจียเจี่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน