รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี หงส์จารุ ได้รับเชิญไปเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำบทเพลงสงกรานต์ฉบับภาษาต่างประเทศ  

รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี หงส์จารุ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการละคร ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ไปเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำบทเพลงสงกรานต์ฉบับภาษาต่างประเทศ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 09:30 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมบุญเจิม-ใบตอง ชั้น 1 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง