คณาจารย์สาขาวิชาภาษาเกาหลีได้รับเชิญเป็นผู้เขียนหนังสือในโครงการจัดทำหนังสือทางวิชาการด้านเกาหลีศึกษา

คณาจารย์สาขาวิชาภาษาเกาหลีได้รับเชิญจากศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูง เป็นผู้เขียนหนังสือในโครงการจัดทำหนังสือทางวิชาการด้านเกาหลีศึกษา ดังต่อไปนี้

อาจารย์ ดร. อิสริยา พาที  เป็นผู้เขียนหนังสือ “กาล การณ์ลักษณะ และทัศนภาวะในภาษาเกาหลี”

อาจารย์ ดร.ชนามาศ เพ็งสมบูรณ์  เป็นผู้เขียนหนังสือ “ระบบหน่วยคำภาษาเกาหลี”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาพร บุญรุ่ง  เป็นผู้เขียนหนังสือ “วัจนกรรมในภาษาเกาหลี”

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ได้รับเชิญให้ไปปฏิบัติงานต่างประเทศในโครงการศึกษาดูงานและฝึกงานต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เมืองโจวจวง และเมืองจูเจียเจี่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน