รับมอบกองทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา สุรวดี

รับมอบกองทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา สุรวดี

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ทายาทผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา สุรวดี อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ นำโดยคุณเรณู สุรวดี และคุณศุภมิตร สุดสัตย์ เข้าพบคณบดีคณะอักษรศาสตร์และคณาจารย์ภาควิชาเพื่อมอบเงินสมทบกองทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา สุรวดี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของอาจารย์และเป็นการช่วยพัฒนางานกิจการนิสิตของภาควิชา

LibSci@Chula at ICADL 2018

LibSci@Chula at ICADL 2018

Two faculty members from our department, Dr.Songphan Choemprayong and Dr.Sorakom Dissamarn, presented their works at the 20th International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries (ICADL 2018). The conference was hosted by the University of Waikato, New Zealand from November 19 – 22, 2018. Dr.Choemprayong gave a presentation entitled “Development of Content-Based Metadata Scheme of Classical Poetry in Thai National Historical Corpus” while Dr.Dissamarn delivered a poster presentation on “A Visual Content Analysis of Thai Government’s Census Infographics.”

Results of Admissions to Graduate Programs in Information Studies for the 2nd Semester, Academic Year 2018

Results of Admissions to Graduate Programs in Information Studies for the 2nd Semester, Academic Year 2018

The admission decision of Graduate Programs in Information Studies is announced. Find out who has been accepted to our programs. Congratulations to all who are accepted to our program.

The admission for the first semester of academic year 2019 (starting August 2019) would begin around March. If you would like to get updated about the information about admission programs, please submit your inquiry to libsci@chula.ac.th.

บรรยาย: การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ

บรรยาย: การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักอ่านด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (LIS Journal Club) ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ บรรยายโดยคุณมณฑล กาญจโนฬาร หัวหน้าโครงการ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้อง 609 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์