คณาจารย์ภาควิชาฯ ร่วมแปล “โควิด-19 และวงการห้องสมุดโลก”

คณาจารย์ภาควิชาฯ ร่วมแปล “โควิด-19 และวงการห้องสมุดโลก”

คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ร่วมกันแปลเอกสาร “โควิด-19 และวงการห้องสมุดโลก” (COVID-19 and the Global Library Field) จัดทำโดยสมาพันธ์สมาคมห้องสมุดนานาชาติเป็นภาษาไทย เอกสารนี้เป็นการรวบรวมความเคลื่อนไหวล่าสุดของห้องสมุดทุกประเภททั่วโลกในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

ท่านที่สนใจสามารถเข้าถึงเอกสารฉบับแปลได้ที่ bit.ly/iflacovid19th หรืออ่านต้นฉบับภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ ได้ที่ www.ifla.org/covid-19-and-libraries

Service Design Experience at TCDC

Service Design Experience at TCDC

A team consisting of a faculty member and undergraduate students collaborated with Thailand Creative & Design Center in documenting service design experience for TCDC’s relocation in 2016-2017. The article entitled “Service design for the design community: TCDC Resource Center’s relocation experience” is published in Art Libraries Journal (Vol. 43 No. 4) which can be accessed at https://doi.org/10.1017/alj.2018.28.

การบรรยายวิชาการ เรื่อง Customer Survey and Analysis

การบรรยายวิชาการ เรื่อง Customer Survey and Analysis

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟัง การบรรยายวิชาการ เรื่อง Customer Survey and Analysis โดย Professor Dr. Simone Fühles-Ubach ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 13:30 -14:30 น. ณ ห้อง 501/29 อาคารมหาจักรีสิรินธร

โครงการอบรม “สร้างสรรค์ห้องสมุดมิติใหม่ด้วยการออกแบบบริการ (Service Design)”

โครงการอบรม “สร้างสรรค์ห้องสมุดมิติใหม่ด้วยการออกแบบบริการ (Service Design)”

ขอเรียนเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “สร้างสรรค์ห้องสมุดมิติใหม่ด้วยการออกแบบบริการ (Service Design) ในวันจันทร์ที่ 11 และ วันศุกร์ที่ 15 กรกฏาคม 2559 โดยผู้เชียวชาญด้านการออกแบบบริการ ลงทะเบียนด่วน ภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้