รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 08.05 – 08.30 น.

  1. 6 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง “อิเหนา มรดกวรรณคดีที่ยังมีชีวิต” โดย ผศ.ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี
  2. 13 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง “ความหมายและขอบเขตของสาขาวิชาภาษาศาสตร์เชิงคลินิก” โดย อ.ดร.ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย
  3. 20 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง “การผลิตและความเข้าใจคำอ้างถึงบุคคลของเด็กในกลุ่มอาการออทิสซึมผู้พูดภาษาไทย” โดย อ.ดร.ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย
  4. 27 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง “ประวัติหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น” โดย ผศ.ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี

ฟังรายการย้อนหลังได้ที่ https://curadio.chula.ac.th/Radio-Demand.ph

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง