กิจกรรมของสาขาวิชาภาษารัสเซีย เดือนกุมภาพันธ์ 2564

รายการ “คลินิกภาษารัสเซีย” #Понимаем русский язык
– Ep.3 เรื่องการใช้กริยาเคลื่อนที่ идти และ ходить ที่แปลว่า “ไป” (เดินไป) คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ
– Ep.4 เรื่องการใช้กริยาเคลื่อนที่ ехать และ ездить ที่แปลว่า “ไป” (โดยยานพาหนะ)คลิกเพื่อรับชมวิดีโ
– Ep.5 เรื่องการใช้กริยา любить, нравиться, обожать ที่แปลว่า “รัก, ชอบ”คลิกเพื่อรับชมวิดีโ
– Ep.6 เรื่องการใช้กริยาไม่สมบูรณ์และกริยาสมบูรณ์ (глаголы НСВ и глаголы СВ) ในภาษารัสเซีย คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ

รายการ “คลินิกวัฒนธรรมรัสเซีย” #Понимаем русскую культуру
– Ep.3 เรื่อง เรียกชื่อคนรัสเซียอย่างไรใหถูก คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ
– Ep.4 เรื่อง “รอยต่อ” ของโซเวียต” คลิกเพื่อรับชมวิดโอ
– Ep.5 เรื่อง การเหยียดเชื้อชาติในรัสเซีย คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ
– Ep.6 ว่าด้วย “เรื่องของมัน” คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์