การเสวนาออนไลน์เรื่อง “เยี่ยมหน้าต่างโต๊ะโตะจัง : ย้อนความหลังรำลึกถึงอาจารย์ผุสดี นาวาวิจิต”

การเสวนาออนไลน์เรื่อง “เยี่ยมหน้าต่างโต๊ะโตะจัง : ย้อนความหลังรำลึกถึงอาจารย์ผุสดี นาวาวิจิต” …

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อ.บ. 23 ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อ.บ. 23 ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2563

การเปลี่ยนการสอบสัมภาษณ์เป็นแบบออนไลน์ TCAS64 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

คณะอักษรศาสตร์ ขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอักษรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 TCAS64 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รับทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการสอบสัมภาษณ์เป็นระบบออนไลน์ รายละเอียดดังนี้ …

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ (ราชบัณฑิต) อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์ ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ (ราชบัณฑิต)…

อาจารย์ ดร. ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “Vaipulya sutra in Mahāyāna Literature”

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์ ดร. ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “Vaipulya sutra in Mahāyāna Literature” ใน An Online Certificate Course in Buddhist Studies (Introduction to the Buddhist Philosophy, Literature, Art & Archaeology and Dissemination of Buddhism in Asia) จัดโดย Swami Vivekananda Cultural Centre, High Commission of India, Colombo, Sri Lanka, Department of Buddhist Studies, […]

ตัวแทนนิสิตเก่ารุ่น อ.บ.51 ได้มอบเงินบริจาคเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของทุนช่วยเหลือนิสิต

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ตัวแทนนิสิตเก่ารุ่น อ.บ.51 ได้มอบเงินบริจาคจากการขายต้นไม้ในโครงการ “อ.บ.51 ต้นไม้เพื่อน้อง” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของทุนช่วยเหลือนิสิตคณะอักษรศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด 19 โดยมีคณบดีคณะอักษรศาสตร์ (รศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์) เป็นผู้รับมอบ

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิ Khyentse ประจำปี 2563 แก่นิสิตอักษรศาสตร์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 คณะอักษรศาสตร์ โดยฝ่ายวิรัชกิจ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิ Khyentse ประจำปี 2563 แก่นิสิตอักษรศาสตร์ ณ ห้อง 815 อาคารมหาจักรีสิรินธร โดยในปีนี้มีผู้ได้รับทุน 2 คน ได้แก่ …

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ บุนนาค (ราชบัณฑิต) ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ บุนนาค (ราชบัณฑิต) ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขามนุษยศาสตร์ ประจำปี 2563

สาขาวิชาภาษาเกาหลี ได้จัดพิธีเปิดหลักสูตรการอบรมเพื่อผลิตผู้สอนภาษาเกาหลีชาวไทย

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดพิธีเปิดหลักสูตรการอบรมเพื่อผลิตผู้สอนภาษาเกาหลีชาวไทย ประจำปี 2564
โดยมีประธานกล่าวเปิดงานผ่านวิดีทัศน์และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดแบบออนไลน์ ดังนี้ …

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ ได้รับเชิญให้บรรยายเรื่อง Old Thai and the arrival of Thai in central Thailand

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ อาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์และหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ChulaSEAL) ได้รับเชิญให้บรรยายเรื่อง Old Thai and the arrival of Thai in central Thailand ในชุดการบรรยาย Ronald and Janette Gatty Lecture Series …

เชิญรับชมวิดีโองานเสวนา “ถกเรื่องดังใน Netflix กับ critics มนุษยศาสตร์” ครั้งที่ 6 สนทนาเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่อง Enola Holmes และซีรีส์เรื่อง Lupin

เชิญรับชมวิดีโองานเสวนา Netflix ครั้งที่ 6 โดย ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผศ.ดร.ทอแสง เชาว์ชุติ หัวหน้าภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ …

ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาออนไลน์เรื่อง “เยี่ยมหน้าต่างโต๊ะโตะจัง : ย้อนความหลังระลึกถึงอาจารย์ผุสดี นาวาวิจิต”

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียนเชิญคณาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า และผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาออนไลน์เรื่อง “เยี่ยมหน้าต่างโต๊ะโตะจัง : ย้อนความหลังระลึกถึงอาจารย์ผุสดี นาวาวิจิต” ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น. ถ่ายทอดสดทางเพจเฟซบุ๊ก คณะอักษรศาสตร์ …

ภาควิชาภาษาศาสตร์รับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย เพื่อเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (International Linguistics Olympiad) …