กิจกรรมของสาขาวิชาภาษารัสเซีย เดือนกุมภาพันธ์ 2564

รายการ “คลินิกภาษารัสเซีย” #Понимаем русский язык– Ep.3 เรื่องการใช้กริยาเคลื่อนที่ идти และ ходить ที่แปลว่า “ไป” (เดินไป) คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ– Ep.4 เรื่องการใช้กริยาเคลื่อนที่ ехать และ ездить ที่แปลว่า “ไป” (โดยยานพาหนะ)คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ– Ep.5 เรื่องการใช้กริยา любить, нравиться, обожать ที่แปลว่า “รัก, ชอบ”คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ– Ep.6 เรื่องการใช้กริยาไม่สมบูรณ์และกริยาสมบูรณ์ (глаголы НСВ и глаголы СВ) ในภาษารัสเซีย คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ รายการ “คลินิกวัฒนธรรมรัสเซีย” #Понимаем русскую культуру– Ep.3 เรื่อง เรียกชื่อคนรัสเซียอย่างไรให้ถูก คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ– Ep.4 เรื่อง “รอยต่อ” ของโซเวียต” คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ– Ep.5 เรื่อง […]

นิสิตได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการนิสิตและนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการนิสิตและนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 วันที่ 27-28 มกราคม 2564 แบบออนไลน์ จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 08.05 – 08.30 น. 6 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง “อิเหนา มรดกวรรณคดีที่ยังมีชีวิต” โดย ผศ.ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี 13 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง “ความหมายและขอบเขตของสาขาวิชาภาษาศาสตร์เชิงคลินิก” โดย อ.ดร.ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย 20 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง “การผลิตและความเข้าใจคำอ้างถึงบุคคลของเด็กในกลุ่มอาการออทิสซึมผู้พูดภาษาไทย” โดย อ.ดร.ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย 27 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง “ประวัติหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น” โดย ผศ.ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี ฟังรายการย้อนหลังได้ที่ https://curadio.chula.ac.th/Radio-Demand.ph

เชิญรับชมวิดีโองานเสวนา “จักรวาลแห่งความสัมพันธ์: สัญญะ ภาษา เวลา สถานที่ ในแปลรักฉันด้วยใจเธอ”

เชิญรับชมวิดีโองานฟังเสวนา “จักรวาลแห่งความสัมพันธ์: สัญญะ ภาษา เวลา สถานที่ ในแปลรักฉันด้วยใจเธอ” เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 20.00 น. …

เชิญรับชมวิดีโอ TranslaTalk ครั้งที่ 5 “ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราต้องมีมาตรฐานล่าม”

แต่ละอาชีพล้วนมีมาตรฐานวิชาชีพของตัวเอง.. แล้วอาชีพ “ล่าม” ควรจะมีมาตรฐานวิชาชีพด้วยหรือไม่? พบกับงานเสวนา TranslaTalk ครั้งที่ 5 งานเสวนาออนไลน์เกี่ยวกับการแปลที่ได้นำเสนอให้เห็นว่าการแปลนั้นไม่ใช่แค่การถ่ายทอดภาษา แต่มีบทบาทอยู่ในทุกมิติของชีวิต ครั้งนี้กลับมาพบกันกับอีกหนึ่งมิติที่เกี่ยวข้องกับการแปล โดยเฉพาะในแง่ของผู้แปลหรือ “ล่าม” นั่นเอง …

โครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม หัวข้อ “การสร้างความเป็นอื่น (ส่วนหนึ่งหรือส่วนเกิน?): กรณีแรงงานจากเมียนมาในสมุทรสาคร”

การบรรยายพิเศษโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ในหัวข้อ “การสร้างความเป็นอื่น (ส่วนหนึ่งหรือส่วนเกิน?): กรณีแรงงานจากเมียนมาในสมุทรสาคร” โดย อ.ดร.พุทธพร อารีประชากุล จากภาควิชาภูมิศาสตร์ วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00-15.30 น. …

โครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เดือนกุมภาพันธ์ “การสร้างความเป็นอื่น (ส่วนหนึ่งหรือส่วนเกิน?): กรณีแรงงานจากเมียนมาในสมุทรสาคร”

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00-15.30 น. คณะอักษรศาสตร์ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ อักษรศาสตร์สู่สังคม ผ่านโปรแกรมซูม (Zoom) ในหัวข้อเรื่อง “การสร้างความเป็นอื่น (ส่วนหนึ่งหรือส่วนเกิน?): กรณีแรงงานจากเมียนมาในสมุทรสาคร” โดย อ.ดร.พุทธพร อารีประชากุล อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร และ ผศ.ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินรายการ งานวิจัยนี้รวบรวมข้อมูลเมื่อ 3-4 ปีที่แล้ว ใช้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูล 1 ปี จากการลงพื้นที่จริง คุลกคลี และทำงานร่วมกับแรงงานในจังหวัดสมุทรสาครเป็นเวลา 3 เดือน จึงได้มีโอกาสรับฟังข้อมูลในมุมมองของคนพื้นที่โดยตรงในโรงงานทอผ้าและโรงงานเฟอร์นิเจอร์ที่จังหวัดสมุทรสาคร มหาชัย หรือจังหวัดสมุทรสาครตั้งอยู่ทางตะวันตกของภาคกลางตอนล่าง ของประเทศไทย คำว่ามหาชัย มีความหมายที่หลากหลายขึ้นอยู่กับตัวผู้เรียก โดยทั่วไปมักหมายถึง พื้นที่ที่มีชุมชนแรงงานจากเมียนมา เป็นพื้นที่ที่โด่งดังในเรื่องการค้าขายวัตถุดิบทางทะเล เป็น borderland เป็นพื้นที่ที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย เป็นพื้นที่ที่มีความทับซ้อนกันของชาติพันธุ์ วัฒนธรรม […]

Language, Fantasy, and Storytelling by Andy Haggerstone

On Monday, February 22, 2021, Andy Haggerstone, a musician, a teacher, and a Ph.D. graduate from the University of York shared with us his view on how Language, Fantasy, and Storytelling play a big role in the evolution of human culture. He believes that such rapid development of material culture is a result of human’s […]

Language, Fantasy and Storytelling on the evolution of culture – Andy Haggerstone, Ph.D.

On February 22, 2021, Andy Haggerstone is sharing with us his view on the role of Language, Fantasy and Storytelling on the evolution of culture. Based on his background in philosophy, Haggerstone believes that human fantasy, together with language, through storytelling, plays a major role in human creative explosion, the major part of human cultural evolution …

เชิญพบกับการ Live สดการสนทนากับ อรุณธตี รอย วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.30 น.

ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับซอย | soi เชิญพบกับการ Live สดการสนทนากับ อรุณธตี รอย ผู้ประพันธ์ผลงาน “เทพเจ้าแห่งสิ่งเล็กๆ” (The God of Small Things) และ “กระทรวงสุขสุดๆ” (The Ministry of Utmost Happiness) ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.30 น. …

เปิดรับสมัคร โครงการอบรม “เรียนอังกฤษผ่านนิยายวิทยาศาสตร์ (ระดับสูง)”

ภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างยิ่งในโลกยุคดิจิทัลเช่นนี้ ความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในปัจจุบันมิใช่เพียงแต่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนหรือการทำงาน แต่ยังเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างให้เราได้มองและทำความเข้าใจโลกยุคใหม่ที่ไร้พรมแดนนี้อีกด้วย การเรียนภาษาอังกฤษผ่านวรรณกรรมเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยเติมเต็มให้การเรียนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมิใช่เป็นเพียงการมีเครื่องมือสื่อสาร แต่เพิ่มศักยภาพในการเป็นพลเมืองโลกด้วย …

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “โรงเล่า” โดยสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “โรงเล่า” โดยสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ เราเสิร์ฟ(เรื่อง)เล่า หลากหลาย จากโรงบ่ม (วัฒนธรรม)อินเดีย ให้ท่านได้ดื่มด่ำสัมผัสรสชาติ(เรื่อง)เล่าแสนอร่อย ละมุนหู ชง(เรื่อง) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว และ อาจารย์ ดร.บุณฑริกา บุญโญ …

อาจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ ได้เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาศาสตร์การตลาด

อาจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ ได้เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาศาสตร์การตลาด ให้กับโครงการส่งเสริมทักษะการทำวิจัยขั้นสูง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื้อหาการบรรยายเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาศาสตร์เชิงการทดลอง (Experimental linguistics) ที่ใช้ศึกษาอิทธิพลของภาษาต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการตลาด