ตัวแทนนิสิตเก่ารุ่น อ.บ.51 ได้มอบเงินบริจาคเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของทุนช่วยเหลือนิสิต

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ตัวแทนนิสิตเก่ารุ่น อ.บ.51 ได้มอบเงินบริจาคจากการขายต้นไม้ในโครงการ “อ.บ.51 ต้นไม้เพื่อน้อง” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของทุนช่วยเหลือนิสิตคณะอักษรศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด 19 โดยมีคณบดีคณะอักษรศาสตร์ (รศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์) เป็นผู้รับมอบ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์