เชิญชวนผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “มองผู้หญิงลาตินอเมริกันในสื่อ สู่เส้นขอบฟ้าใหม่ของการเรียนรู้ภาษาสเปน (A Look at Latin American Women’s Presence in the Media towards a New Horizon to Learn Spanish)”

ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “มองผู้หญิงลาตินอเมริกันในสื่อ สู่เส้นขอบฟ้าใหม่ของการเรียนรู้ภาษาสเปน (A Look at Latin American Women’s Presence in the Media towards a New Horizon to Learn Spanish)”
โดยวิทยากร อาจารย์ฐิติพงษ์ ด้วงคง นักวิชาการด้านสตรีศึกษาลาตินอเมริกาศึกษาอาจารย์ภาษาสเปนและ Pageant expert
ในวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. – 15.00 น.

เข้าร่วมฟังบรรยายออนไลน์ผ่านระบบ Zoom หรือผ่านการสแกน QR Code
หรือคลิก ที่นี่ (กิจกรรมนี้ไม่ต้องลงทะเบียนและไม่เสียค่าใช้จ่าย)

[post-views]