เชิญชวนทุกท่านรับชมวิดิโอกิจกรรมย้อนหลัง #บนเส้นทางอันไม่รู้จบ ของศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์วิจัยภาษาและวรรณคดีไทย และมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมวิดิโอกิจกรรมย้อนหลัง #บนเส้นทางอันไม่รู้จบ ของศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา การบรรยายทางวิชาการรำลึก ๑๐๑ ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ***วันพฤหัสที่ 29 กรกฎาคม 2564 . #รอบเช้า ๑๐.๐๐ น. ปาฐกถา: ศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา ผู้เป็นครูภาษาไทย โดย…รองศาสตราจารย์ ดร.นววรรณ พันธุเมธา (ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม สาขาวิชาภาษาไทย) รับชมย้อนหลังได้ ที่นี่ #รอบบ่าย** เวลา ๑๓.๐๐ เป็นต้นไป การสืบสานและสร้างสรรค์องค์ความรู้ภาษาไทยในตำรา “ลักษณะภาษาไทย” ของศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาส โพธิแพทย์ […]

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนาเรื่อง “ภาษาไทยในโลกกว้าง : การเรียนการสอนและการวิจัยภาษาไทยในบริบทนานาชาติ”

ภาพสรุปข้อมูลการรับเข้าศึกษาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 …

ขอเชิญชวนทุกท่านอ่านบทความวิวิธนัย ภาษาไทยวินิจ: นานาทรรศนะว่าด้วยภาษาไทย เนื่องใน #วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ #เอกภาษาไทยอักษรฯจุฬาฯ

ภาพสรุปข้อมูลการรับเข้าศึกษาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 …

เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษวรรณกรรม อำพรรณ โอตระกูล ซาลส์ หัวข้อ “ชื่อเฉพาะ…แปลได้ ไทย-ฝรั่งเศส แปลด้วยภาษาศาสตร์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุ่งธีระ

ภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษวรรณกรรม อำพรรณ โอตระกูล ซาลส์…

โครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม ประจำเดือนกรกฎาคม เรื่อง “จากตัวบทวรรณกรรมสู่ภาพยนตร์และสื่อสมัยใหม่”

ในวันที่ 22 กรกฎาคม เวลา 14.00-15.30 น. คณะอักษรศาสตร์ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ อักษรศาสตร์สู่สังคม ผ่านโปรแกรมซูม (Zoom) ในหัวข้อเรื่อง “จากตัวบทวรรณกรรมสู่ภาพยนตร์และสื่อสมัยใหม่”…